Thông tin chi tiết:
Tran A
Bí thư Tran A
Ngày tháng năm sinh 23/06/2017
Giới tính
Trình độ Hiệu trưởng
Điện thoại 0935.077000
Email trana.truong@tentinh.gov.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách
Giới thiệu sơ bộ

Nôi dung

Nôi dung

Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều