Thông báo Phát sóng chương trình ôn tập kiến thức học kỳ I năm học 2019-2020

Chương trình được phát sóng vào lúc 07 giờ 30 phút và 13 giờ 30 phút hàng ngày  (bắt đầu  từ ngày 17/02/2020)  trên kênh  truyền hình Đồng Nai 1 (ĐN1), sau đó phát  lại vào  lúc 08 giờ 35 phút và 14 giờ  trên kênh  truyền hình Đồng Nai 2 (ĐN2). Ngoài  ra, chương  trình được đăng  tải  trên website của Đài PT-TH Đồng Nai tại địa chỉ www.dnrtv.org.vn và cổng thông tin điện tử Sở GD&ĐT Đồng Nai tại địa chỉ http://sgddt.dongnai.gov.vn.

Bài tin liên quan
Thông báo
Tin tức
Tin đọc nhiều